AVIZ

 

AO CE “Agroform” aduce la cunoștință că la
31 octombrie 2017 organizează
SEMINAR raional
cu tema:
“ÎNTREȚINEREA ŞI VALORIFICAREA PRODUSELOR APICOLE”
La seminar se invită producătorii agricoli,specialiștiiAPL, apicultorii
Începutul la ora 09-00
Măsura se petrece în incinta CR Ialoveni, sala
de sedinte
Întrunirea se convoaca cu suportul informațional ACSA
Pentru informații suplimentare vă adresați
Asociația Obștească „Centrul de Extensiune Agroform” , or.Ialoveni, str.
Alexandru cel Bun,17, tel (268) 2-68-98

AGENDA

SEMINARUL DE INSTRUIRE ŞI INFORMARE

 

“ÎNTREȚINEREA ŞI VALORIFICAREA PRODUSELOR APICOLE”

implementat de Prestatorul de Servicii Asociaţia Obştească „Centrul de Extensiune Agroform”           al Serviciului de Extensiune Rurală în cadrul programului de instruiri specializate pentru apicultori.

 

Data:  31 octombrie 2017                                                                  ora 09 – 30

 

Locul desfășurării:  

a) Partea teoretică – Sala de Ședințe a CR Ialoveni

b) Partea practică: prisaca SRL Albinarie, s.Dănceni

9:30-10:00 Înregistrarea participanților – Cebotari Maria, CR ACSA Ialoveni

Deschiderea seminarului – Ilarion Cebotari, Coordonator ACSA Ialoveni

Cuvînt de salut    –  Istratiev Victor, vicepreședinte CR Ialoveni

10:00 –10:20 Starea actuală şi concepţia dezvoltării sectorului apicol în Republica Moldova Politicile statului pentru sectorul zootehnic în general şi în particular pentru sectorul apicol.

Instructor: Ion Maxim- Președinele Asociației Naționale a Apicultorilor din R Moldova

10:30 –11:30 Stupina, inventarul şi utilajul apicol.

Rase de albine, creşterea mătcilor şi reproducerea puietului.

Creşterea şi îngrijirea albinelor

Instructor: Andrei Zagareanu, Președinele Asociației Apismelifera din R Moldova

11:30 –12:30 Resurse nectaro – polenifere şi polenizarea culturilor apicole. Practicarea pastoralului.

Boli şi dăunători ai albinelor – diagnostica şi tratamentul lor.

(diagnostica clinică a bolilor puietului de albine, a bolilor parazitare, a bolilor necontagioase şi a intoxicaţiilor la albine)

Preparate medicale şi biostimulatori utilizate în apicultură

Instructor: Andrei Zagareanu, Președinele Asociației Apismelifera dinR  Moldova

12:30 –13:30 Apicultura ecologică

Producerea, valorificarea şi utilizarea produselor apicole

Instructor: Ion Maxim- Președinele Asociației Naționale a Apicultorilor din R Moldova

13:30 –14:30 Pauză. Deplasarea către lotul demonstrativ prisaca SRL Albinarie, s.Dănceni
14:30 –16:00 Partea practică: Lucrările de bază în stupină – în baza loturilor demonstrative în sectorul apicol:

–          Îngrijirea albinelor după revizia de primăvară.

–          Hrănirea albinelor după revizia de primăvară.

–          Tratament contra varroozei.

–          Profilaxia contra locei americane şi celei europene.

–          Stimularea pontei mătcii.

–          Lucrările în stupină şi practicarea pastoralului

Instructor: Andrei Zagareanu, Președinele Asociației Apismelifera din R Moldova

Totalizarea seminarului. Completarea chestionarelor de evaluare

Seminarul se convoacă cu susţinerea Serviciului de Extensiune Rurală (ACSA) în cadrul programului de instruiri specializate a producătorilor agricoli.

Pentru informații suplimentare vă adresați

Asociația Obștească „Centrul de Extensiune Agroform” ,

or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 17, tel (268) 2-68-98