ATELIERUL DE ANALIZĂ A REZULTATELOR SONDAJULUI PRIVIND PROBLEMELE TINERILOR ŞI A SOLUŢIILOR INDENTIFICATE

În scopul consolidării instrumentelor de participare a tinerilor la etapele ciclului politicilor publice şi la procesul de luare a deciziilor, la 09 iunie 2018, sala mică de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, s-a defăşurat atelierul de analiză a rezultatelor sondajului sociologic privind necesităţile şi provăcile cu care se confruntă tinerii din localităţile raionului Ialoveni, desfăşurat în perioada martie – aprilie 2018, precum şi analiza soluţiilor identificate pentru problemele tinerilor, în cadrul Forumului Reţelei Consiliilor Locale ale Tinerilor din 13 mai 2018.

La lucrările atelierului au participat reprezentanţii Reţelei Consiliilor Locale ale Tinerilor din Raionul Ialoveni şi ai paginii www.ialovenionline.md, şi membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, alături de voluntarii Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Costeşti; A. O. ,,Eco-Răzeni”; A. O. ,,Generaţia cu Obiective Libere şi Democratice”, Văsieni;  A. O. ,,Alternativa”, Costeşti.

Moderatorii şedinţei au fost – Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret şi Maria Codreanu, preşedintele Consiliului Raional al Tinerilor Ialoveni.

Participanţii au fost informaţi despre sondajul realizat de membrii Consiliului Raional de Tineret Ialoveni sub îndrumarea profesorilor şi studenţilor de la specialitatea ,,Sociologie” a Universităţii de Stat din Moldova, în scopul identificării şi evaluării necesităţilor şi provocărilor  cu care se confruntă tinerii din raionul Ialoveni. Cercetarea s-a focusat pe următoarele aspecte-cheie:

autopercepţia şi orientările valorice ale tinerilor;

– problemele cu care se confruntă tinerii şi actorii care ar trebui să intervină în soluţionarea acestora în percepţia tinerilor;

– timpul liber în rândul tinerilor şi modalităţile de petrecere al acestuia;

– viziunea tinerilor despre educaţie şi dezvoltare personală;

– cunoştinţele despre sănătate ale tinerilor;

– integrarea tinerilor pe piaţa forţei de muncă;

– comportamentul deviant;

– intenţiile de viitor ale tinerilor.

Populaţia de referinţă: tinerii cu vârstă cuprinsă între 14-35 ani din raionul Ialoveni. Eşantionul este format din 110 de respondenţi – cota reprezentativă din eşantionul pe ţară, dintre care 50 % de gen masculin şi 50 % de gen feminin. Colectarea datelor s-a efectuat în perioada martie-aprilie 2018. Perioada de prelucrare şi analiză a datelor: 8-11 mai 2018.

Peste 60 % din tineri se percep activi în mare măsură. Peste 50 de % au afirmat că sunt capabili să-şi creze viitorul; circa 60 % au afirmat că deţin abilităţile necesare pentru viaţă; circa 40 de % din tineri se simt desconsideraţi de societate.

Circa 80 % din tineri au afirmat că principalele probleme ale tinerilor sunt: migraţia tinerilor peste hotare, discriminarea tinerilor pe piaţa muncii, posibilităţi limitate de a iniţia o afacere,  incapacitatea de asigurare financiară a tinerei familii, dar în opinia lor, aceste probleme ar trebui să fie soluţionate de către: stat – 27 %, autorităţile administraţiei publice – 21 %, tinerii singuri să-şi rezolve problemele cu ajutorul familiei – 19 %.

Circa 96 % cunosc ce este un consiliu local de tineret, 79 % cunosc ce este un grup de iniţiativă al tinerilor, circa 68 % cunosc ce este un ONG; circa 77 % nu cunosc ce este un centru de sănătate prietenos tinerilor; circa 54 % nu cunosc ce este un centru de tineret.

Circa 82 % au accesat serviciile consiliului local de tineret; circa 69 % au accesat serviciile grupurilor de iniţiativă ale tinerilor; circa 63 % au accesat serviciile ONG-urilor. Circa 86 % nu au accesat serviciile unui centru de sănătate prietenos tinerilor, circa 80 % nu au accesat serviciile unui centru de tineret, circa 60 % sunt satisfăcuşi de serviciile accesate, iar 72 %  consideră foarte importanţi aceşti prestatori de servicii.

Circa 27 % au afirmat că dispun de 2 ore de timp liber, iar 21 % de 3 ore de timp liber, circa 21 % folosesc reţele de socializare, 14 % practică sportul, iar 13 % se implică în diverse activităţi. Majoritatea participă o dată sau de 2 ori în an la concerte, competiţii sportive, discotecă, expoziţii, excursii, sărbători religioase, cinema, festivaluri.Circa 94 % afirmă că sunt eficiente terenurile de sport,  81 % sunt eficiente casele de cultură şi 66 % cluburile şi discotecile.

În concepţia a 40 % din tineri, studiile te ajută să te descurci în viaţă, să-ţi găseşti un loc de muncă, să-ţi creezi o carieră, să-ţi dezvolţi personalitatea, să-ţi rezolvi problemele din viaţă. Circa 70 % au afirmat că au posibilitatea de a se dezvolta din activităţile de voluntariat, prin participare la diverse cluburi şi cercuri pe interese, prin participare la training-uri şi ateliere tematice. Circa 85 % din tineri doresc să participe la activităţi de dezvoltare a abilităţilor practice şi profesionale, programe de instruire, dezvoltarea unei afaceri şi liderism.

Despre starea de sănătate a tinerilor: 55 % cunosc despre relaţiile sexuale şi modalităţile de contracepţie, despre igiena personală şi bolile cu transmitere sexuală şi planificarea familiei. Circa 66 % sunt disponibili de a participa la programe de sănătate reproductivă, iar cînd au o problemă de sănătate circa 52 de % din tineri apelează la medicul de familie, iar 32 % se informează de pe internet.

Despre modalităţile de implicare a tinerilor în viaţa economică a localităţii: 83 % au afirmat că sunt implicaţi în activităţi de voluntariat, 69 % prin angajare în cîmpul muncii, iar 66 % prin crearea propriilor afaceri. Pentru identificarea unui loc de muncă, tinerii apelează la: familie – 31 %, instituţiile de învăţămînt – 25 %, Agenţia pentru Ocuprea Forţei de Muncă – 19 %. Despre angajarea tinerilor în cîmpul muncii circa 95 % afirmă că salariul este insuficient; 80 % lipsa locurilor de muncă, 75 % au invocat nedorinţa angajatorului de a angaja tineri fără de experienţă; iar măsurile propuse pentru facilitarea angajării tinerilor în cîmpul muncii: 24 % propun afişarea anunţurilor cu posturile vacante din localitate, 21 % – stimularea angenţilor economici care angajează persoane tinere, iar 19 % acordarea de facilităţi pentru iniţierea afacerilor.

Circa 53 %  afirmă că tinerii au un comportament deviant, din cauza dezorganizării familiale – 86 %, starea materială – 85 %, climatul familial conflictual – 83 %, iar cele mai frecvente comportamente deviante în rîndul tinerilor sunt: 30 % – alcoolul, 19 % – violenţa şi 18 % – consumul de droguri. Actorii la care se adresează tinerii cînd sunt abuzaţi sau maltrataţi: poliţia – 39 %, familia – 35 %, APL şi prietenii – 7 %. În opinia tinerilor, actorii responsabili să se implice în soluţionarea problemelor tinerilor sunt: familia – 25 %, şcoala – 16 %, poliţia şi comunitatea – 13 %.

Despre intenţiile de viitor tinerii au afirmat: 29 % – mă voi dezvolta profesional, 26 % voi merge la studii, 13 % – voi iniţia o afacere. Tinerii au afirmat că cel mai important pentru ei este: un loc de muncă bine plătit – 25 %, încredere în propriile forţe – 17 %, posibilitatea de a face studii – 15 %. Nivelul credibilităţii tinerilor că ar putea avea în localitate: libertatea de exprimare – 40 %, o familie sănătoasă – 37 %, acces la servicii sociale, juridice, educaţionale – 36 %, un loc de trai asigurat – 25 %.

Prin urmare, după analiza arborelui problemelor a urmat transformarea lui în arborele soluţiilor creative cu titlu de propuneri şi recomandări, care urmează a fi prezentate autorităţilor administraţiei publice locale pentru a fi inclus în programul de acţiuni pentru tineri şi bugetul subprogramului ,,Tineret”, pentru anul 2019:

 1. Concursul Raional ,,Ialoveni are talent”;
 2. Concursul Raional TVC ,,Acasă sau afară”;
 3. Concursul Tinerilor Fotografi ,,Satul meu-mîndria mea”;
 4. Ateliere de orientare profesională şi vocaţională ,,Elev, azi – specialist, mîine”;
 5. Campania ecologică ,,Un pom – o familie”;
 6. Campania de salubrizare ,,Ziua sanitară”;
 7. Şcoala de vară ,,Abilitarea tinerilor consilieri pentru participare”;
 8. Tîrgul Raional al Locurilor de Muncă pentru Tineri;
 9. Gala Bunelor Practici ,,Instrumente de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii”;
 10. Festivalul Raional al Tinerilor Activi;
 11. Extinderea Reţelei Consiliilor Locale de Tineret în toate localităţile raionului Ialoveni;
 12. Realizarea sondajului electronic privind identificarea necesităţilor şi provocărilor cu care se confruntă tinerii din localităţile raionului Ialoveni;
 13. Forumul Reţelei Consiliilor Locale de Tineret din Raionul Ialoveni;
 14. Desfăşurarea rundelor de granturi mici pentru tineri în cadrul Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”.

Suntem profund recunoscător pentru atitudinea generoasă a partenerilor: Consiliul Raional Ialoveni, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, precum şi A. O. ,,Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale de Tineret din Moldova”, care şi-au adus suportul substanţial pentru buna organizare şi desfăşurare a evenimentului.