Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

Şef Direcția asistenţă socială,  TONU Margarita 27320, 24705, 22047

Regulament intern DASPF

Codul etic al DASPF