Aici și Acum

UN SEMINAR PENTRU REPREZENTANȚII AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE

 

 

Activitatea privind combaterea și prevenirea copupției rămân a figura în continuare în prim-planul agendei de lucru a instituțiilor din întreaga republică.Iar Centrul Național Anticorupție, în calitate de instituție centrală de specialitate în domeniu, depune eforturi susținute  în vederea realizării politicilor în domeniul consolidării  autonomiei și capacităților administrației publice locale în scopul oferirii  unor servicii calitative cetățenilor.

Informăm, că în data de  30 iunie curent a intrat în vigoare Hotărîrea Parlamentului RM, nr.56 privind aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pe anii 2017-2020 (SNIA), care reprezintă  principalul instrument de politici publice cu menirea de a promova principiile și valorile comune de etică și integritate.

Una dintre prevederile prioritare ale SNIA este realizarea eficientă a politicii anticorupţie la nivel local. Administrația publică locală reprezintă parte componentă a Pilonului II „Guvernul, sectorul public și administrația publică locală”, fiind responsabilă, prin acțiunea nr. 30, să asigure “adoptarea și implementarea planurilor anticorupție în domeniul administrării publice locale

În scopul eficientizării procesului de raportare și monitorizare a planurilor de acțiuni anticorupție la nivel local, cu suportul proiectului comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei “Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire“ (CLEP), a fost contractat expertul internațional, doamna Marijana Trivunovic, pentru elaborarea Metodologiei de monitorizare și raportare a planului de acțiune anticorupție la nivel local.

În această ordine de idei,și ținând cont de experiența pozitivă a Consiliului raional Ialoveni de a implementa Planul de integritate la nivel local, Centrul Național  Anticorupție a desfășurat în  data de 29 noiembrie a.c.   un seminar cu participarea unui grup de aleși locali și funcționari din cadrul autorităților publice ale raionului Ialoveni.

Cei prezenți au fost salutați de către domnul Anatolie Dimitriu, președintele raionului, care a ținut să mulțumească  oaspeților pentru  aprecierea  dată autorităților ialovenene în vederea implementării legislației în domeniu.

Discuțiile s-au axat pe multiplele aspecte  stipulate în noile prevederi ale legislației privind integritatea și calitățile deontologice ale persoanelor angajate în serviciul public.  O atenție sportită a fost concentrată asupra problemelor ce țin de organizarea achizițiilor publice, desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice,perfectarea declarațiilor cu privire la venituri, evitarea conflictelor de interese etc.

Nicolae MEREACRE,

                                                  Secretarul Consiliului raional Ialoveni