Acord de cooperare cu Judeţul Ilfof, România

A FOST SEMNAT ACORDUL DE COOPERARE CU JUDEŢUL ILFOV, ROMÂNIA

 

La 2 martie curent, Consiliul raional Ialoveni, cu unanimitate de voturi, a adoptat de izia privind  Acordul de cooperare cu judeţul Ilfov, România. Peste câteva zile şi forul deliberativ de la Ilfov, a votat hotărârea privind  colaborarea  pe diverse domenii între cele două unităţi administrativ-teritoriale.

Şi iată că în dimineaţa zilei de 30 aprilie, Anatolie Dimitriu, preşedintele raionului, şi Rizia Tudorache, vicepreşedintele Consiliului judeţean, au semnat, în atmosferă solemnă acest document de  importanţă majoră.

În cadrul conferinţei de presă, care a fost organizată după semnarea Acordului, cei doi conducători şi-au exprimat  speranţa că legăturile  dintre cele două regiuni se vor amplifica pe diverse planuri – economic, social- cultural, sportiv.

Conducătorul delegaţiei române a menţionat, că judeţul Ilfov, fiind unul dintre cele prospere, va contribui plenar la implementarea în Ialoveni a mai multor proiecte  cu finanţarea europeană, şi că acordarea sprijinului multilateral constituie o datorie morală a celor, care poartă cu adevărat şi cu demnitate numele ”român”.