A V I Z

Consiliul raional Ialoveni

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

– Auditor intern, Aparatul președintelui raionului;

– Specialist (în probleme de contabilitate), Aparatului președintelui raionului (pe termen determinat).

– Șef, Direcție administrație publică ( pe termen determinat);

– Specialist principal (în achiziții publice), Secție economie din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

– Specialist ( în atragerea investițiilor), Secție economie din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

– Specialist principal, Secție agricultură din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

– Specialist, Secție agricultură din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

– Specialist, Serviciul ralații funciare și cadastru din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

– Specialist superior, Secția construcții gospodărie comunală și drumuri ( pe termen determinat);

 Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe pagina web www.il.md şi panoul informaţional la sediul Consiliului raional Ialoveni, pe adresa: MD 6800, or.Ialoveni, str. Alexandrul cel Bun, nr. 33.

Documentele pentru participare se vor depune timp de 20 zile de la data publicării anunţului.

Dosarul la concurs poate fi depus pe adresa: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4.

Persoana de contact: Plugaru Aliona, tel. 026824235.