A V I Z

Stimaţi locuitori ai raionului Ialoveni!

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP-IFAD) Vă aduce la cunoștință despre deschiderea concursului pentru obținerea granturilor competitive pentru dezvoltarea infrastucturii rurale cu caracter economic oferite în scopul îmbunătățirii condițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole, generarea investițiilor și majorarea veniturilor agenților economici din spațiul rural.